Condițiile de utilizare ale acestui site

Ești interesat?

Contactează-ne

Website-ul www.voxtechnologypark.ro (denumit in continuare “site-ul”) este proprietatea VOX TECHNOLOGY PARK SRL, având ca date de identificare la Reg. Com. J35/2322/2014 si CIF: RO 33679340, cu sediul pe Calea Torontalului nr. 69, Timisoara, Județul Timiș.

Acest document stabilește termenii și condițiile în care acest site poate fi utilizat. Accesul și utilizarea site-ului se fac sub autoritatea regulilor și condițiilor menționate în acest document. Utilizarea site-ului presupune acceptarea acestor termeni și condiții, precum și asumarea responsabilității în cazul încălcării lor. Drepturile de autor asupra întregului conținut al site-ului aparțin în totalitate VOX TECHNOLOGY PARK SRL și nu se pot folosi sau copia fără un acord scris prealabil din partea acesteia.

Accesul la site

În timpul utilizării site-ului și a serviciilor oferite de acesta, utilizatorul se angajează să respecte legile în vigoare și să nu desfășoare activități de tip cracking, hacking sau altele similare, care pot aduce prejudicii la buna funcționare a site-ului, a serverului sau a securității informațiilor. Utilizatorul se angajează să nu modifice, copieze, transmită, afișeze, publice sau reproducă informațiile de pe acest site, precum și să nu creeze produse similare sau sa vândă informații sau servicii obținute prin intermediul site-ului.
Utilizatorul se angajează să suporte orice costuri aferente utilizării site-ului, precum cele pentru serviciile de telefonie sau internet.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii acestui site au următoarele drepturi:

 • explorarea conținutului www.voxtechnologypark.ro;
 • reproducerea, traducerea sau utilizarea informațiilor publicate, numai cu acordul VOX TECHNOLOGY PARK SRL;
 • inserarea în paginile proprii a unor legături către acest site web (atunci când legăturile sunt cuprinse în website-uri comerciale sau publicitare se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea site-ului);

Limitarea răspunderii

Toate datele, imaginile și specificațiile prezentate pe acest site au caracter informativ. Acestea pot fi schimbate în orice moment fără a fi necesară o înștiințare prealabilă și nu constituie obligativitate contractuală.

Drepturi de autor (Copyright)

Întregul conținut al site-ului www.voxtechnologypark.ro, incluzând texte, imagini, reprezentări grafice, butoane, programe, elemente de grafica web, scripturi și orice alte date, este proprietatea VOX TECHNOLOGY PARK SRL și este protejat conform Legii Drepturilor de Autor și Legii privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială.
Este interzisă copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea sau crearea unui document derivat din orice informație sau serviciu, obținute de pe sau prin intermediul site-ului.
Folosirea fără acordul scris al VOX TECHNOLOGY PARK SRL a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepsește conform legilor în vigoare.

Date cu caracter personal

Conform Legii nr 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și adăugită, precum și Legii nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, VOX TECHNOLOGY PARK SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate datele furnizate de către utilizatori.

Datele furnizate de utilizatori prin intermediul formularului de abonare la newsletter sau prin formularul de contact, ambele disponibile pe www.voxtechnologypark.ro vor fi utilizate numai de către Vox Technology Park, pentru transmiterea de oferte comerciale către potențialii clienți. Datele furnizate de utilizatori vor fi stocate pe o perioadă nedeterminată de timp, iar validitatea lor nu expiră. În cazul în care utilizatorii solicită ca datele lor să fie șterse din baza noastră de date, aceștia pot face acest lucru prin butonul de dezabonare regăsit în fiecare newsletter trimis sau printr-o cerere scrisă, în orice moment, pe adresa office@voxpropertygroup.ro.

Vox Technology Park se obligă să nu trimită mai mult de un e-mail comercial / newsletter în decursul unei zile (24 ore). Datele utilizatorilor vor fi importate in mailchimp.com, platforma utilizată pentru transmiterea mesajelor cu caracter comercial către clienți.

Informare privind prelucrarea datelor personale

Începând cu 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („Regulamentul„). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Acesta este un moment potrivit să te informăm cum protejăm datele tale personale și modul în care ne însușim prevederile Regulamentului.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

În primul rând, menționăm ca ne obligăm să respectăm întru totul prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ne obligăm ca orice prelucrare de date să fie efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Datele personale pe care le colectăm sunt, în principal, datele tale de identificare și adresa de e-mail sau alte date personale pe care le colectăm direct de la tine atunci când devii clientul nostru sau când folosești serviciile noastre.

Cum prelucrăm datele tale cu caracter personal?

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ți furniza informații despre activitatea noastră și despre proiectul nostru imobiliar, VOX TECHNOLOGY PARK, sau pentru a-ți oferi asistență cu privire la încheierea unui contract, etc. Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul tău dacă ți-ai manifestat opțiunea în acest sens.

Te anunțăm că nu am oferit/comunicat niciodată datele tale personale unei terțe persoane și nici nu o vom face vreodată. Îți reamintim că datele tale personale au fost obținute prin acordul tău – prin transmiterea unui email către noi prin care ne soliciți informații despre proiectul nostru.

Care sunt drepturile tale și cum pot fi exercitate?

De la data aplicării Regulamentului beneficiezi de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
 • Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – poți să te opui, în special, prelucrărilor de date întemeiate pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate – poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, îți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.

Îți poți exercita aceste drepturi prin simpla transmitere a unei solicitări prin e-mail, la prelucrareadatelor@voxtechnologypark.ro sau la tel. +40 799 000 585. Aici îți va răspunde un Responsabil pentru Protecția Datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate. Nu în ultimul rând, informațiile complete și permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le vei putea găsi pe site-ul nostru, la adresa https://www.voxtechnologypark.ro. De asemenea, ne poți contacta oricând și cere mai multe detalii la datele de contact menționate mai sus precum și la datele de contact menționate pe pagina web.

Legislație

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului se supun legislației României. În caz de litigiu, se va încerca soluționarea amiabilă între părți, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă, va fi considerată instanța judecătorească competentă.

Condițiile de utilizare ale acestui site

Website-ul www.voxtechnologypark.ro (denumit in continuare “site-ul”) este proprietatea VOX TECHNOLOGY PARK SRL, avand ca date de identificare la Reg. Com. J35/2322/2014 si CIF: 33679340, cu sediul pe Calea Torontalului nr. 69, Timisoara, Judetul Timis.

Acest document stabileste termenii si conditiile in care acest site poate fi utilizat. Accesul si utilizarea site-ului se fac sub autoritatea regulilor si conditiilor mentionate in acest document. Utilizarea site-ului presupune acceptarea acestor termeni si conditii precum si asumarea responsabilitatii in cazul incalcarii lor.

Acest document stabileste termenii si conditiile in care acest site poate fi utilizat. Accesul si utilizarea site-ului se fac sub autoritatea regulilor si conditiilor mentionate in acest document. Utilizarea site-ului presupune acceptarea acestor termeni si conditii precum si asumarea responsabilitatii in cazul incalcarii lor. Drepturile de autor asupra intregului continut al site-ului apartin in totalitate VOX TECHNOLOGY PARK SRL si nu se pot folosi sau copia fara un acord scris prealabil din partea acesteia.

Accesul la site
In timpul utilizarii site-ului si a serviciilor oferite de acesta, utilizatorul se angajeaza sa respecte legile in vigoare si sa nu desfasoare activitati de tip cracking, hacking sau altele similare, care pot aduce prejudicii la buna functionare a site-ului, a serverului sau a securitatii informatiilor. Utilizatorul se angajeaza sa nu modifice, copieze, transmita, afiseze, publice sau reproduca informatiile de pe acest site, precum si sa nu creeze produse similare sau sa vanda informatii sau servicii obtinute prin intermendiul site-ului.
Utilizatorul se angajeaza sa suporte orice costuri aferente utilizarii site-ului precum cele pentru serviciile de telefonie sau internet.

Drepturile utilizatorilor
Utilizatorii acestui site au urmatoarele drepturi:

explorarea continutului www.voxtechnologypark.ro;
reproducerea, traducerea sau utilizarea informatiilor publicate, numai cu acordul VOX TECHNOLOGY PARK SRL;
inserarea in paginile propri a unor legaturi catre acest site web (atunci cand legaturile sunt cuprinse in website-uri comerciale sau publicitare se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea site-ului);
Limitarea raspunderii
Toate datele, imaginile si specificatiile prezentate pe acest site au caracter informativ. Acestea pot fi schimbate in orice moment fara a fi necesara o instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.

Drepturi de autor (Copyright)
Intregul continut al site-ului www.voxtechnologypark.ro, incluzand texte, imagini, reprezentari grafice, butoane, programe, elemente de grafica web, scripturi si orice alte date, este proprietatea VOX TECHNOLOGY PARK SRL si este protejat conform Legii Drepturilor de Autor si Legii privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala.
Este interzisa copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea sau crearea unui document derivat din orice informatie sau serviciu, obtinute de pe sau prin intermediul site-ului.
Folosirea fara acordul scris al VOX TECHNOLOGY PARK SRL a oricaror elemente enumerate mai sus, se pedepseste conform legilor in vigoare.

Date cu caracter personal
Conform Legii nr 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si adaugita precum si Legii nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, VOX TECHNOLOGY PARK SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai in scopurile specificate datele furnizate de catre utilizatori.

Datele furnizate de utilizatori prin intermediul formularului de abonare la newsletter sau prin formularul de contact, ambele disponibile pe www.voxtechnologypark.ro vor fi utilizate numai de catre Vox Technology Park, pentru transmiterea de oferte comerciale catre potentialii clienti. Datele furnizate de utilizatori for fi stocate pe o perioada nedeterminata de timp, iar validitatea lor nu expira. In cazul in care utilizatorii solocita ca datele lor sa fie sterse din baza noastra de date, acestia pot face acest lucru prin butonul de dezabonare regasit in fiecare newsletter trimis sau printr-o cerere scrisa, in orice moment, pe adresa office@voxpropertygroup.ro.

Vox Technoogy Park se obliga sa nu trimita mai mult de un e-mail comercial / newsletter in decursul unei zile (24 ore). Datele utilizatorilor vor fi importate in mailchimp.com, platforma utilizata pentru transmiterea mesajelor cu caracter comercial catre clienti.

Informare privind prelucrarea datelor personale

Incepand cu 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul„). Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Acesta este un moment potrivit sa te informam cum protejam datele tale personale si modul in care ne insusim prevederile Regulamentului.

Ce date cu caracter personal prelucram?

In primul rand, metionam ca ne obligam sa respectam intru totul prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ne obligam ca orice prelucrare de date sa fie efectuata in conformitate cu prevederile Regulamentului.

Datele personale pe care le colectam sunt, in principal, datele tale de identificare si adresa de e-mail sau alte date personale pe care le colectam direct de la tine atunci cand devii clientul nostru sau cand folosesti serviciile noastre.

Cum prelucram datele tale cu caracter personal?

Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ti furniza informatii despre activitatea noastra si despre proiectul nostru imobiliar, VOX TECHNOLOGY PARK, sau pentru a-ti oferi asistenta cu privire la incheierea unui contract, etc. Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie pe executarea contractelor incheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligatie legala, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, dupa caz, pe consimtamantul tau daca ti-ai manifestat optiunea in acest sens.

Te anunţam că nu am oferit/comunicat niciodată datele tale personale unei terţe persoane si nici nu o vom face vreodata. Îţi reamintim că datele tale personale au fost obţinute prin acordul tau – prin transmiterea unui email catre noi prin care ne soliciti informatii despre proiectul nostru.

Care sunt drepturile tale si cum pot fi exercitate?

De la data aplicarii Regulamentului beneficiezi de urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;
Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;
Dreptul la stergerea datelor – poti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date intemeiate pe interesul nostru legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor – poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plangere – poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate – poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia.
Iti poti exercita aceste drepturi prin simpla transmitere a unei solicitari prin E-mail, la prelucrareadatelor@voxtechnologypark.ro sau la tel. +40 799 000 585. Aici iti va raspunde un Responsabil pentru Protectia Datelor care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior mentionate. Nu in ultimul rand, informatiile complete si permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le vei putea gasi pe site-ul nostru, la adresa https://www.voxtechnologypark.ro/en/. De asemenea, ne poti contacta oricand si cere mai multe detalii la datele de contact mentionate mai sus precum si la datele de contact mentionate pe pagina web.

Legislatie
Termenii si conditiile de utilizare a site-ului se supun legislatiei Romaniei. In caz de litigiu, se va incerca solutionarea amiabila intre parti, in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere amiabila, va fi considerata instanta judecatoreaca competenta.